คู่มือวิธีการใช้งาน Joomla Virtuemart ตั้งแต่เบื้องต้น เข้าใจง่ายๆ

-

ช่องรับข้อมูลแบบกำหนดเอง Joomla Virtuemart 2

เป็นการเพิ่มลักษณะพิเศษของสินค้าเข้าไป เช่น สี , ขนาด อื่นๆ ให้ผ้ซื้อเลือก

ตัวอย่าง หากสินค้าชิ้นนี้ คือ iphone 5s ซึ่งจะมี 3 สีให้เลือก และ จะมีหลายขนาดได้แก่ 16gb หรือ 32gb โดยแต่ละแบบ แต่ละสี เราสามารถเลือกใช้ราคาต่างกันได้ โดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มสินค้าเป็นหลายๆ สินค้า แต่เพียงกำหนดคุณสมบัติให้สินค้าเพิ่มเท่านั้น

ติดต่อเรา

นอกเวลาทำงานติดต่อได้ทางอีเมล์นะครับ

ติดตามบทความ