การตั้งค่าวิธีการขนส่งสินค้า Joomla Virtuemart 2

-

วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2556 00:00

ในเว็บไซต์ joomla virtuemart ก็มีการตั้งค่าวิธีการขนส่งสินค้าแก่ลูกค้าได้หลากหลายวิธีเช่นกัน โดยเราสามารถที่จะให้ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการขนส่งสินค้าตามความต้องการเช่น EMS , หรือ ส่งพัสดุธรรม ก็แล้วแต่เราจะเพิ่มเข้าไป

 

โดยใน joomla virtuemart2.0 หากเราเลือกวิธีการขนส่งแล้ว ระบบจะคิดค่าธรรมเนียมการขนส่งสินค้าบวกเข้าไปกับค่าสินค้าเลย หรือ เราสามารถให้บริการขนส่งฟรี กับ สินค้าที่น้ำหนักไม่มาก หรือ สินค้าน้อยชิ้นก็ได้ก็แล้วแต่เราตั้งค่า

วิธีการสร้างช่องทางการขนส่ง Joomla virtuemart 2.0

การตั้งค่าวิธีการขนส่งสินค้า Joomla Virtuemart 2.0

1. เข้าไป ร้านค้า >> วิธีการขนส่ง

2. กดเพิ่ม “สร้างใหม่” เพื่อเพิ่มวิธีการขนส่ง

การตั้งค่าวิธีการขนส่งสินค้า Joomla Virtuemart 2.0

3. จะเข้าสู่หน้าที่ให้เรากรอก “ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งสินค้า

 • ชื่อการขนส่ง : ใส่ชื่อวิธการขนส่ง ต้องมีภาษาอังกฤษด้วย
 • เผยแพร่แล้ว : ใช่
 • ชื่อการขนส่ง : ชื่อวิธีการขนส่ง (เช่น ems ทั่วประเทศ)
 • คำอธิบายการขนส่ง : ใส่รายละเอียดการขนส่ง
 • วิธีการขนส่ง : มีให้เลือกแบบเดียว คือ คำนวณตามน้ำหนัก By weight, ZIP and countries
 • กลุ่มผู้ซื้อ : เลือกกลุ่มผู้ซื้อที่สามารถใช้บริการขนส่งแบบนี้ได้ หากไม่เลือกจะใช้ได้กับลูกค้าทุกคน
 • รายการสั่งซื้อ : จำนวนน้อยสุดในการขนส่งสินค้าด้วยวิธีนี้

4. กดปุ่ม บันทึก

5. พอกดบันทึกแล้วให้เปิดไปแท็บที่ 2 “การตั้งค่า

การตั้งค่าวิธีการขนส่งสินค้า Joomla Virtuemart 2.0

6. กรอกข้อมูลในการจัดส่งของคุณ

 • ตราสินค้า : เลือกรูปสำหรับวิธีการขนส่งด้วยวิธีนี้ สามารถเพิ่มรูปได้ที่เมนู เนื้อหา >> จัดการรูป/ไฟล์ และ เข้าไปเพิ่มที่โฟลเดอร์ stories/virtuemart/shipment/
 • ประเทศ : กรุณาเลือกอัตรานี้ใช้กับประเทศ ถ้าไม่ได้เลือกอัตรานี้กับประเทศ อัตรานี้จะถูกนำมาใช้สำหรับทุกประเทศ
 • รหัสไปรษณีย์ต้นทาง :โปรดใส่รหัสไปรษณีย์ปลายทาง.ถ้าไม่มีค่าที่ป้อนสำหรับรหัสไปรษณีย์ต้นทาง และรหัสไปรษณีย์ปลายทาง, เงื่อนไขการใช้ไปรษณีย์จะไม่ถูกนำไปใช้ (ใส่รหัสไปรษณีย์ของเรา)
 • รหัสไปรษณีย์ปลายทาง:โปรดใส่รหัสไปรษณีย์ปลายทาง.ถ้าไม่มีค่าที่ป้อนสำหรับรหัสไปรษณีย์ต้นทาง และรหัสไปรษณีย์ปลายทาง, เงื่อนไขการใช้ไปรษณีย์จะไม่ถูกนำไปใช้ (ใช้เฉพาะการขนส่งออกนอกประเทศ ถ้าจัดส่งในประเทศไม่ต้องใส่)
 • น้ำหนักต่ำสุด : กรุณาใส่น้ำหนักต่ำสุด ถ้าไม่มีค่าที่ป้อนสำหรับน้ำหนักต่ำสุดเงื่อนไขสำหรับน้ำหนักต่ำสุดจะไม่ถูกนำไปใช้
 • น้ำหนักสูงสุด:กรุณาใส่น้ำหนักสูงสุด ถ้าไม่มีค่าที่ป้อนสำหรับน้ำหนักสูงสุดเงื่อนไขสำหรับน้ำหนักสูงสุดจะไม่ถูกนำไปใช้
 • หน่วยน้ำหนัก:หน่วยน้ำหนักที่น้ำหนักจะได้รับ คือ น้ำหนักที่ใช้คำนวณในการขนส่งด้วยวิธีนี้ โดยจะมีหน่วยต่างๆ ดังนี้ กรัม,กิโลกรัม , มิลลิกรัม , ปอนด์ , ออนซ์
 • จำนวนสินค้าขั้นต่ำ:จำนวนสินค้าขั้นต่ำที่สามารถใช้การขนส่งด้วยวิธีนี้ได้
 • จำนวนสินค้าสูงสุด : จำนวนสินค้าสูงสุดที่สามารถใช้การขนส่งด้วยวิธีนี้ได้
 • ราคาค่าจัดส่ง:ต้นทุน การจัดส่งเพื่อใช้สำหรับการสั่งซื้อทั้งหมดเมื่อน้ำหนักอยู่ระหว่างน้ำหนักต่ำสุดและสูงสุด
 • ค่าธรรมเนียมการบรรจุหีบห่อ:ค่าธรรมเนียมการบรรจุหีบห่อ
 • ภาษี : อัตราภาษีที่ใช้กับราคาดังกล่าว คือ ภาษีสำหรับการขนส่งด้วยวิธีนี้ หากไม่มีก็ไม่ต้องใส่
 • จำนวนขั้นต่ำสำหรับการจัดส่งฟรี:จำนวนการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำสำหรับการจัดส่งฟรี

7. กดปุ่ม บันทึก & ปิด

8. ข้อมูลการขนส่งนี้จะแสดงให้แก่ลูกค้าของคุณ เลือก

การตั้งค่าวิธีการขนส่งสินค้า Joomla Virtuemart 2.0

อ่าน 11554 ครั้ง Last modified on วันอังคาร, 27 พฤษภาคม 2557 21:03