การสร้างผู้ผลิตสินค้า (Manufacturers) ใน Joomla Virtuemart2

-

วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2556 00:00

การสร้างผู้ผลิตสินค้า Manufacturers ในเว็บไซต์ที่สร้างจากเว็บไซต์ joomla virtuemart นั้นสำคัญยังไง ?ผู้ผลิตสินค้า Manufacturers จะสร้างผู้ผลิตสินค้า เพื่อแบ่งสินค้าตามผู้ผลิต เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาของลูกค้า

การสร้างผู้ผลิตสินค้า (Manufacturers) ใน joomla virtuemart2.0

เช่น หากเราเปิดเว็บไซต์ร้านขาย Notebook เราก็จะสามารถแยกกลุ่มสินค้าเป็นยี่ห้อๆ เช่น acer , hp, apple หรือ dell เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาสินค้าของลูกค้า

ในเว็บไซต์ ที่สร้างด้วย joomla virtuemart หากสินค้าของเราไม่มีผู้ผลิต หรือ เราไม่อยากใส่ก็สามารถทำได้ ระบบจะไม่บังคับให้เราใส่ หากเราไม่ต้องการใช้ ก็ไม่ต้องสนใจ ขั้นตอนการสร้างหมวดหมู่ผู้ผลิต และ สร้างผู้ผลิตสินค้า

1. ไปที่เมนู ผู้ผลิตสินค้า >> หมวดหมู่ผู้ผลิตสินค้า สร้างหมวดหมู่สำหรับผู้ผลิต เราสามารถสร้างหมวดหมู่ให้ผู้ผลิตได้ด้วย หากไม่ต้องการสร้างหมวดหมู่ให้ข้ามไปเพิ่มที่เมนู ผู้ผลิตสินค้า ได้เลย

2. กดปุ่ม สร้างใหม่

การสร้างผู้ผลิตสินค้า (Manufacturers) ใน joomla virtuemart2.0

3. ใส่รายละเอีดยให้ครบถ้วน

  • ชื่อหมวดหมู่ผู้ผลิตสินค้า ให้ใส่ชื่อหมวดหมู่ผู้ผลิตสินค้า
  • เผยแพร่แล้ว ใช่
  • คำอธิบาย หมวดหมู่ผู้ผลิตสินค้า ใส่คำอธิบายหมวดหมู่ผู้ผลิตสินค้า

4. กด บันทึก

การสร้างผู้ผลิตสินค้า (Manufacturers) ใน joomla virtuemart2.0

5. ไปที่เมนู ผู้ผลิตสินค้า >> ผู้ผลิตสินค้า

6. กดปุ่ม สร้างใหม่

การสร้างผู้ผลิตสินค้า (Manufacturers) ใน joomla virtuemart2.0

7. ใส่รายละเอีดยให้ครบถ้วน

  • ชื่อผู้ผลิตสินค้า ให้ใส่ชื่อผู้ผลิตสินค้า
  • เผยแพร่แล้ว ใช่
  • ผู้ผลิตสินค้า Sef Alias ใส่ชื่อภาษาอังกฤษเพื่อแสดงใน url
  • ชื่อหมวดหมู่ผู้ผลิตสินค้า เลือกหมวดหมู่ผู้ผลิตที่สร้างในขั้นตอนที่แล้ว หากไม่มีไม่ต้องใส่
  • URL ผู้ผลิตสินค้า เพิ่มลิงค์ไปยังเว็บไซต์ผู้ผลิตสินค้า
  • อีเมลของผู้ผลิตสินค้า ใส่อีเมล์ของผู้ผลิตสินค้า
  • คำอธิบาย ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ผลิตสินค้า

การสร้างผู้ผลิตสินค้า (Manufacturers) ใน joomla virtuemart2.0

8. เปิดแท็บ 2 เพิ่มรูปภาพ

9. เลือกอัพโหลด รูปภาพสำหรับ ผู้ผลิตสินค้า

10. กดปุ่ม บันทึก & ปิด

การสร้างผู้ผลิตสินค้า (Manufacturers) ใน joomla virtuemart2.0

อ่าน 8249 ครั้ง Last modified on วันอังคาร, 27 พฤษภาคม 2557 21:04