การตั้งค่าเทมเพลท Joomla Virutemart 2 (part3)

-

วันศุกร์, 04 ตุลาคม 2556 00:00

การตั้งค่า Virtuemart 2.0 ในส่วนของ เทมเพลท นี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลงลึกสักหน่อยสำหรับมือใหม่ เพราะ จะเป็นการตั้งค่าในระดับในการแสดงผลหน้าเว็บ โดนส่วนมากค่าปกติของมันก็สามารถที่จะสามารถใช้ได้แล้ว การตั้งค่าพวกนี้เหมาะสำหรับ Web Master อื่นๆ คำอธิบายต่างๆ ก็มาจาก Virtuemart เขาให้มาแหละ ครับ แต่เราแค่อธิบายในส่วนที่ยังอธิบายไม่เข้าใจให้ดูง่ายๆ เท่านั้นเอง

 

เข้าไปที่

 • การตั้งค่า
 • เทมเพลท (แท็บ3)

1. ตั้งค่าหน้าร้้าน เป็นการตั้งค่าแสดงผลของหน้าสินค้า และ หน้า หมวดหมู่สินค้า ว่าจะต้องการแสดงแบบไหน

 • เลือกเทมเพลทเริ่มต้นสำหรับร้านค้าของคุณ เทมเพลทจะอนุญาตให้คุณสามารถจัดรูปแบบสไตล์ และปรับแต่งหน้าตาร้านค้าของคุณได้ หากยังไม่มีเทมเพลทอื่นๆนอกเหนือจากเทมเพลทที่กำหนดไว้เป็น 'ค่าเริ่มต้น' คุณจะยังไม่มีเทมเพลทอื่นๆเพิ่มเติมที่ติดตั้งไว้ (แต่ละ Template Joomla สามารถเพิ่ม style รูปแบบ ของ Virtuemart ได้ ถ้าเราเลือก Template ที่มีสไตล์ของ Virtuemart อยู่สไตล์ใหม่จะแสดงผลแทนอันเดิม)
 • เทมเพลต หมวดหมู่ เป็นการกำหนดเทมเพลตเริ่มต้นของหมวดหมู่ใช้ในการแสดงรายการผลิตภัณฑ์ในแต่ละหมวดหมู่
 • แสดงหมวดย่อยสินค้า หากเลือก, หมวดย่อยสินค้าจะถูกแสดงในมุมมองหน้าหมวดหมู่, และหน้ารายละเอียดสินค้า
 • แสดงชื่อผู้ผลิต แสดงชื่อผู้ผลิต (อันเดียวกับที่เราเพิ่มในเมนู ผู้ผลิตสินค้า)
 • เลย์เอ้าท์ หมวดหมู่ ส่วนนี้คือรูปแบบ (เลย์เอ้าท์) เริ่มต้นสำหรับการแสดงผลตามหมวดหมู่
 • ตัวเลขจำนวนหมวดหมู่เริ่มต้น ในส่วนนี้จะเป็นการกำหนดตัวเลขจำนวนหมวดหมู่ในแต่ละบรรทัดเค้าโครงหน้าสินค้า
 • จำนวนเริ่มต้นของสินค้าในหนึ่งแถว กำหนดจำนวนสินค้าในหนึ่งแถว
 • จำนวนเริ่มต้นสำหรับรายชื่อผู้ผลิตในหนึ่งแถว กำหนดจำนวนผู้ผลิตในหนึ่งแถว
 • ตั้งค่าลำดับการแบ่งหน้าสำหรับ กล่องรายการ ตั้งค่ารายการตัวเลขคั่นระหว่างรายการด้วยเครื่องหมายจุลภาค หรือคอมม่า ที่ต้องการให้แสดงในช่องรายการทางส่วนด้านหน้าของระบบ ตัวอย่าง: 6,12, 18, 24

2. Category Feed Settings ฟีด ก็คือส่วนที่เป็นปุ่มสีเหลืองๆ ใน browser ของเราที่ช่วยให้เราดูเนื้อหาของเว็บได้โดยไม่ต้องเข้าเว็บ

 • เปิดใช้งานระบบ feed ของสินค้า หากเปิดใช้ ผู้ซื้อสามารถสมัครรับข้อมูล feed ที่จะแสดงเนื้อหาของรายการสินค้าล่าสุด (จากหมวดหมู่ทั้งหมดหรือหมวดหมู่ที่เลือก) ในร้านค้าของคุณ
 • แสดงรูปภาพในเนื้อหา feed? หากเปิดใช้ รูปขนาดย่อจะถูกนำไปแสดงในเนื้่อหาของรายการฟีด
 • แสดงราคาสินค้าในคำอธิบายเกี่ยวกับสินค้า หากเปิดใช้ ราคามาตรฐานสำหรับสินค้ัาจะถูกเพิ่มเข้าไปยังคำอธิบายเกี่ยวกับสินค้า
 • แสดงคำอธิบายสินค้าด้วย? หากเปิดใช้, คำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าจะถูกแสดงในรายการฟีดด้วย
 • ชนิดของคำอธิบายเกี่ยวกับสินค้า เลือกชนิดของคำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการรวมอยู่เนื้อหาของ Feed
 • ความยาวสูงสุดของคำอธิบาย ความยาวสูงสุดของคำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าในรายการฟีดแต่ละรายการ

3. ตั้งค่าไฟล์มีเดีย ส่วนนี้ใช้ปรับแต่งเกี่ยวกับไฟล์ต่างๆ ของ Virtuemart โดยมากจะเป็นเรื่องของรูปภาพ ส่วนนี้ระบบตั้งมาให้เองแล้ว เราไม่ต้องไปทำอะไรมันมาก

 • ตำแหน่งพาธทั่วไปสำหรับจัดเก็บข้อมูล เป็นตำแหน่งพาธที่ใช้เก็บไฟล์ทรัพยากรต่างๆใน com_virtuemart
 • ตำแหน่งพาธไฟล์มีเดียของหมวดหมู่ ตำแหน่งพาธที่ใช้เก็บรูปภาพของหมวดหมู่ เลือกกำหนดว่าสามารถใช้ตำแหน่งพาธที่ใช้เก็บรูปภาพที่อยู่ใน Joomla ได้หรือไม่
 • ตำแหน่งพาธไฟล์มีเดียสินค้า ตำแหน่งพาธรูปภาพของสินค้า
 • ตำแหน่งพาธไฟล์มีเดียของผู้ผลิตสินค้า ตำแหน่งพาธรูปภาพของผู้ผลิตสินค้า
 • ตำแหน่งพาธไฟล์มีเดียสำหรับผู้ขาย ตำแหน่งพาธรูปภาพของผู้ขาย
 • พาธที่ปลอดภัย ตำแหน่งพาธของสินค้าประเภทดาวน์โหลดสำหรับขายและใบกำกับสินค้าของคุณ ตำแหน่งพาธดังกล่าวนี้หมายถึงตำแหน่ง root ของไฟล์, ไม่ใช่ตำแหน่ง root ของ Joomla. กรุณาจำไว้ว่าคุณต้องกรอกตำแหน่งพาธที่แท้จริงลงที่นี่ และตำแหน่งดังกล่าวควรจะ (ไม่ถึงกับจำเป็นต้องทำ) อยู่นอกไดเร็กทอรี่ของโดเมนของคุณ (httpdocs)
 • ตำแหน่ง url ของรูปขนาดย่อสำหรับไฟล์มีเดียที่ต้องการขาย เป็นแนวความคิดที่ต้องการให้คุณสามารถแสดงสินค้าประเภทดาวน์โหลดของคุณโดยการใช้รูปขนาดย่อที่คุณสามารถเลือกได้ด้วยตัวเอง, ซึ่งจะเป็นที่อยู่ URL ตามปกติ
 • เปิดใช้งานการปรับขนาดแบบเชิงซ้อน? ถ้าการตรวจสอบ,คุณเปิดใช้งานการปรับขนาดรูปแบบไดนามิก ซึ่งหมายความ ว่า รูปขนาดย่อทั้งหมดจะถูกปรับขนาดให้พอดีกับขนาดที่คุณให้ไว้ด้านล่าง
 • ความกว้างรูปขนาดย่อ กำหนด ความกว้างการปรับขนาดของรูปภาพที่ย่อขนาด
 • ความสูงรูปขนาดย่อ กำหนด ความสูงการปรับขนาดของรูปภาพที่ย่อขนาด
 • รูปภาพสำหรับ 'ยังไม่มีรูปภาพ' รูปนี้จะถูกแสดงเมื่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีรูปภาพพร้อมใช้งาน
 • รูปภาพสำหรับ 'ยังไม่มีรูปภาพสินค้า' ซึ่งหมายความ ว่า ไม่พบพาธที่กำหนดรูปภาพ

4. ตั้งค่า VirtueMart โฮมเพจ หน้าแรกของ Template คือ ระบบเมนูหลัก VirtueMart Default Layout เป็นการแสดงหมวดหมู่บทความ และ หมวดหม่บทความ

 • เค้าโครงสำหรับหน้าแรกของคุณ เป็นเค้าโครงเริ่มต้นสำหรับหน้าโฮมเพจหรือหน้าแรกของคุณ
 • Show Store Description If checked, VirtueMart home page will display the Store Description.
 • Show Categories If checked, VirtueMart home page will display the product categories.
 • ตัวเลขจำนวนหมวดหมู่เริ่มต้น ในส่วนนี้จะเป็นการกำหนดตัวเลขจำนวนหมวดหมู่ในแต่ละบรรทัด
 • จำนวนเริ่มต้นของสินค้าในหนึ่งแถว กำหนดจำนวนสินค้าในหนึ่งแถว
 • แสดงสินค้าที่น่าสนใจ หากเลือก หน้าแรกของ VirtueMart จะแสดงรายการสินค้าที่น่าสนใจ
 • Rows for featured products This defines the number of rows for featured products.
 • แสดง 10 อันดับสินค้ายอดนิยม หากเลือก หน้าแรกของ VirtueMart จะแสดงอันดับสินค้ายอดนิยม
 • Rows for Top ten This defines the number of rows for Top ten products.
 • แสดงสินค้าเมื่อเร็วๆนี้ หากเลือก หน้าแรกของ VirtueMart จะแสดงรายการสินค้าเมื่อเร็วๆนี้
 • Rows for recent This defines the number of rows for recent products.
 • แสดงสินค้าล่าสุด หากเลือก, หน้าแรกของ VirtueMart จะแสดงรายการสินค้าล่าสุด
 • Rows for latest This defines the number of rows for latest products.

5. Home Page Feed Settings การตั้งค่าฟีดในหน้าเว็บไซต์หน้าแรก

 • Enable Latest Product Feeds If enabled, shoppers can subscribe to a feed that provides the latest products in your shop.
 • Number of latest products Number of latest products to send to the feed
 • Enable Top Ten Product Feeds If enabled, shoppers can subscribe to a feed that provides the Top Ten products in your shop.
 • Number of topten products Number of topten products to send to the feed
 • Enable Featured Product Feeds If enabled, shoppers can subscribe to a feed that provides the Featured products in your shop.
 • Number of featured products Number of featured products to send to the feed
 • แสดงรูปภาพในเนื้อหา feed? หากเปิดใช้ รูปขนาดย่อจะถูกนำไปแสดงในเนื้่อหาของรายการฟีด
 • แสดงราคาสินค้าในคำอธิบายเกี่ยวกับสินค้า หากเปิดใช้ ราคามาตรฐานสำหรับสินค้ัาจะถูกเพิ่มเข้าไปยังคำอธิบายเกี่ยวกับสินค้า
 • แสดงคำอธิบายสินค้าด้วย? หากเปิดใช้, คำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าจะถูกแสดงในรายการฟีดด้วย
 • ชนิดของคำอธิบายเกี่ยวกับสินค้า หากเปิดใช้, คำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าจะถูกแสดงในรายการฟีดด้วย
 • ความยาวสูงสุดของคำอธิบาย ความยาวสูงสุดของคำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าในรายการฟีดแต่ละรายการ

6. เปิดใช้งานสไตล์ชีท Css & จาวาสคริปต์ เป็นการเปิดปิดการแสดงผลของ Css และ Java Script หากคุณไม่ใช่ Web Designer หรือ นักพัฒนาเว็บไซต์ ก็ไม่ต้องสนใจส่วนนี้มาก

 • ใช้สไตล์ CSS จากใน VirtueMart ใช้การออกแบบต้นฉบับของ Virtuemart CSS
 • ใช้ Virtue mart jQuery ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง VirtueMart และ เทมเพลท / คอมโพเนนท์ / โมดูล, คุณสามารถปิดการใช้งานไลบรารี่ jQuery ที่ใช้งานภายในระบบได้
 • การใช้สคริปต์ผลิตภัณฑ์ สคริปต์เหล่านี้จำเป็นต้องมีการดำเนินการที่ซับซ้อนเกี่ยวกับสินค้าในตะกร้าและราคา! คุณจะสูญเสียฟังก์ชั่นการทำงานภายในที่เป็นมาตรฐาน หากมีการปิดใช้งานสคริปต์ตัวนี้
 • ใช้สคริปต์ ajax สำหรับ ประเทศ/ภูมิภาค การอัพเดทข้อมูลเชิงซ้อนสำหรับ ประเทศ/ภูมิภาค ของคุณจะไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากสคริปต์ตัวนี้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าสคริปต์ดังกล่าวนี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบกับการทำงานตามปกติของเว็บไซต์ของคุณ
 • ใช้ไลบรารี่ Jquery ของ Google จากภายนอก การใช้ไลบรารี google ภายนอก ปรับปรุงความเร็วหน้า
อ่าน 10439 ครั้ง Last modified on วันอังคาร, 27 พฤษภาคม 2557 21:09