ลักษณะของโดเมนเนม (Domain Name) สำหรับเว็บไซต์

-

วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2556 14:47

โดเมนเนม เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีก่อนเลยอันดับแรกสำหรับการทำเว็บไซต์ เพราะ นี้คือสิ่งที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณจะใช้เพื่อระบุที่โปรแกรม web browser เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของคุณได้ และ โดมเมนเนม มันยังเป็นภาพลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเว็บไซต์ของคุณมีเนื้อหาลักษณะ ใด

 

สำหรับผู้ที่ต้องการมีเว็บไซต์และต้องการเลือกชื่อโดเมนสักชื่อหนึ่ง คงจะมีข้อสงสัยหลายข้อ ที่จะใช้ในการเลือกชื่อโดเมนที่ดี อันดับแรกต้องอธิบายคุณลักษณะเรื่องพื้นฐานของโดเมนเนมก่อนว่ามันมีอะไรบ้างที่จำเป็นต้องรู้ โดยโดเมนเนมนั้นจะมีลักษณะดังนี้

  • โดเมนหลัก (Main Domain ) - yahoo.com , google.co.th หรือ www.yahoo.com
  • โดเมนย่อย (Sub Domain) - blog.yahoo.com , mail.goole.co.th
  • Url directory - yahoo.com/directory/

นามสกุลของโดเมน - .com , .net , .ac.th คือ นามสกุลของโดเมนเนมซึ่งแต่ละชื่อจะมีความหมายของมันเช่น .ac.th คือ นามสกุลที่บ่งบอกสำหรับองค์กรการศึกษาในประเทศไทย หรือ .net จะเป็นสำหรับองค์กรที่ให้บริการด้านเคลือข่าย

ทั้ง 3 อันนี้มีความแตกต่างกัน ซึ่งในอันแรก โดเมนหลัก (Main Domain ) คือโดเมนที่ใช้พิมพ์เพื่อเข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์

ส่วนอันที่ 2 เรียกว่า โดเมนย่อย (Sub Domain) – blog.yahoo.com จะมีลักษณะเป็นชื่อที่อยู่ข้างหน้า โดเมนหลัก (Main Domain ) โดนขั้นด้วยจุด . โดเมนย่อย (Sub Domain) สามารถเพิ่มได้ไม่จำกัดไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องมี โดเมนหลัก (Main Domain ) เสียก่อน

ส่วนที่ 3 เป็น url adrees เป็นที่อยู่ของหน้าเว็บ (web page ) ของเว็บไซต์ เช่น yahoo.com/directory/

อ่าน 2424 ครั้ง Last modified on วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2556 14:52