JCK Editor Plungin - Joomla Extensions

-

วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2558 09:30

JCK Editor Plungin - Joomla Extensions

JCK editor เป็น Extensions joomla ในหมวดหมู่ของ Plugin Editor ที่ทำหน้าที่ในการช่วยให้ผู้ใช้งานปรับแต่งดีไซน์ ตัวอักษร สี จัดหน้า จัดรูปภาพ อื่นๆ ในบทความได้ง่ายขึ้น

 

ซึ่งจุดเด่นของ Jck Editor นอกจากเรื่องคุณสมบัติพื้นฐานที่ครบถ้วนแล้ว ยังมีมีของ plugin ของ jck ที่สามารถเลือกติดตั้งเพิ่มต่างหากได้อีก จากเว็บไซต์ http://www.joomlackeditor.com/downloads/jck-plugins-store นอกจากนี้ Jck Editor ยังมีสีและการออกแบบที่สวยงามน่าใช้ และ รองรับระบบ Responsive ซึ่งจะทำให้ใช้งาน Plugin ตัวนี้ใน Tablet และ Smart Phone ได้ด้วย

ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติม content พิเศษอย่าง Video หรือ Media อื่นๆ ได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้โค็ด html ใดๆ จึงนับว่า Jck Editor นี้คือ ตัวเลือกที่ดีในที่จะนำมาติดตั้งเว็บไซต์ joomla ของเรา

รายละเอียด

  • Joomla Version: 3.0, 2.5
อ่าน 5188 ครั้ง