คู่มือวิธีการใช้งาน Joomla 3

-

การตั้งค่าการส่งอีเมล์ SMTP EMAIL สำหรับ JOOMLA 3

SMTP คือ อะไร

SMTP สำหรับเว็บไซต์ joomla ในที่นี้หมายถึง การตั้งค่าอีเมล์สำหรับให้เว็บไซต์ ของเรา นั้น สามารถที่จะส่งอีเมล์จาก email server ที่เราใส่เข้าไป เพื่อเป็นฐานส่งอีเมล์ไปยังอีเมล์ปลายทาง

ตัวอย่างการใช้งาน ถ้าเว็บเราใช้สำหรับขายสินค้า เวลาที่ลูกค้าสั่ง order ผ่านหน้าเว็บ ระบบ joomla ของเราจะส่งข้อมูลไปยังอีเมล์ลูกค้า โดยจะใช้อีเมล์ของเราในการส่ง