รับติดตั้งเว็บไซต์ Joomla (จูมล่า)

-

รับติดตั้งเว็บไซต์ Joomla (จูมล่า)

โหวตให้คะแนน
(0 votes)

 

 

รับติดตั้ง เว็บไซต์ Joomla ลงบน Hosting พร้อมใช้งานใน 24 ชั่วโมง  

ไม่ต้องเสียเวลายุ่งยากทำเอง

ราคาเพียง 700 บาท    

 

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

ข้อมูลที่ต้องการจากลูกค้า Domain , Hosting , Email (สำหรับติดตั้ง Joomla) และ Template (ถ้ามี)

 

ขั้นตอน

1. ลูกค้าเลือกความต้องการว่า ติดตั้งแบบ Template ที่ซื้อมา หรือ ติดตั้ง Template มาตรฐานจาก Joomla

2. ลูกค้า ส่งไฟล์ Template ให้แก่ผม ในกรณีที่ซื้อ Template มาเอง และ ลูกค้า ส่ง User ของ อีเมล์ ที่ต้องการใช้สมัคร Joomla

3. ลูกค้าส่งข้อมูล ชื่อ Domain Name และ ข้อมูล Hosting ที่ใช้เก็บเว็บไซต์มาให้แก่ผม โดยโฮสติ้ง และ โดเมนเนม ต้องทำการตั้งค่า DNS ให้เชื่อมต่อกันแล้ว

4. หลังจากผมได้รับข้อมูลจากลูกค้าครบถ้วนแล้ว รอการตั้งติด 3 ถึง 24 ชั่วโมง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

- หากต้องการติดตั้ง Component , Extension, Plugin และ Module จะคิดค่าบริการเพิ่มที่ 200-500 บาทต่อ 1 ส่วนเสริม

- ผมจะไม่ทำการเพิ่มเติมข้อมูล หรือ แก้ไขข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์ให้ ลูกค้าต้องดำเนินการด้วยตัวเอง

- ไม่ได้รับผิดชอบในกรณีที่ Template ที่ลูกค้าซื้อมามีปัญหา

- ลูกค้าควรตรวจสอบเว็บไซต์ก่อนส่งมอบงาน เพราะ หลังจากส่งงานเรียบร้อยแล้ว ผมจะไม่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมที่เกิดจากลูกค้าเข้าไปตั้งค่าเองอีก