แตกต่างอย่างไร

-

บริการออกแบบเว็บไซต์ของ Jirayudesign.com มีความแตกต่างอย่างไร

  • เป็นบริการในนามบุคคล เป็นรูปแบบ ฟรีแลน์ ไม่ใช่บริษัท
  • มีเทคโนโลยี ประสบการณ์ เทคนิค การออกแบบเว็บไซต์เทียบเท่าในระดับบริษัทใหญ่
  • ราคาค่าบริการถูกกว่าเป็นมิตร เพราะ ไม่มีค่าดำเนินการออฟฟิต
  • บริการหยืดหยุ่น สามารถ ปรับเปลี่ยน เงื่อนไขเกี่ยวกับงานได้ตามสะดวกลูกค้า
  • ขั้นตอนการจัดทำไม่ยุ่งยาก คุยง่าย เป็นกันเอง
  • ระยะเวลาการดำเนินการรวดเร็วกว่า ไม่ต้องรอนาน
  • ลูกค้าเป็นเจ้าของเว็บ 100% สามารถแก้ไขปรับเปลี่ยน หรือ ขายเว็บไซต์ให้บุคคลอื่นได้
  • ไม่มีค่าบริการรายปี เก็บแค่ค่าดำเนินการจัดทำเว็บไซต์
  • หากลูกค้า มีปัญหาการใช้งาน เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี