นโยบายความเป็นส่วนตัว

-

Jirayu design Studio สัญญาว่าจะยึดมั่นต่อนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า และ จะปกป้องข้อมูลต่างๆ ที่ได้เพื่อใช้ในการประกอบการออกแบบเว็บไซต์ เราได้แจ้งนโยบายนี้ต่อทุกท่านเพื่อยืนยันว่าเราของเราปฏิญาณที่จะรักษา สิทธิความเป็นส่วนตัวให้แก่ลูกค้า